การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าหน้า Configuration ของ T3 ST-244F

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter กรอก User = admin /Password = ใส่ตามรูปตัวอักษรที่แสดงด้านล่าง จากนั้นกด Login
  2. ที่หน้า Status คลิกที่ Admin
  3. คลิกที่ Password
  4. ตั้งค่า ดังนี้
    • Old Password : ใส่รหัสผ่านตัวเดิม
    • New Password & Confirmed Password : ใส่รหัสผ่านใหม่ให้ตรงกันทั้ง 2 ช่อง
    • กด Apply Changed

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก