วิธีแก้ไขปัญหาสัญญาณ Wireless อ่อน

1. เปลี่ยนตำแหน่งที่วาง Wireless Router หรือ ย้ายตำแหน่งที่ใช้งานคอมพิวเตอร์

2. เปลี่ยนเสา Wireless ให้กับ Router

3. ดัดแปลงทำ ที่ช่วยกระจายสัญญาณ

4. เพิ่มอุปกรณ์ที่เป็น Wireless Repeater

5. เปลี่ยน Wireless Router ที่มีกำลังส่งสูงขึ้น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก