การตั้งค่า Forward Port บน T3 ST-244F

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter กรอก User = admin / Password = ใส่ตามรูปตัวอักษรที่แสดงด้านล่าง จากนั้นกด Login 
 2. ที่หน้า Status เลือก Firewall
 3. ไปที่ Port Forwarding
 4. ทำการตั้งค่า ดังนี้
  • Port Forwarding เลือก Enable
  • Comment ตั้งชื่อ ตามต้องการ
  • Local IP ใส่เลข IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward
  • Local Port From & Local Port To ใส่เลข Port ของอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่ต้องการ Forward
  • Protocol เลือก Protocol ที่ต้องการ
  • Remote Port From & Remote Port To ใส่เลข Port ที่ต้องการ Forward
  • Interface เลือก Any
  • กด Add
  • กด Apply Change
  • จากนั้น จะมีตารางแสดงข้อมูลที่เราตั้งค่าไว้ขึ้นมาด้านล่าง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก