การตั้งค่า Dynamic DNS (DDNS) บน T3 ST-244F

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter กรอก User = admin / Password = ใส่ตามรูปตัวอักษรที่แสดงด้านล่าง จากนั้นกด Login 
 2. ที่หน้า Status ไปที่ Services
 3. เลือก Dynamic DNS
 4. ทำการตั้งค่า ดังนี้
  • Time Interval ตั้งเวลาให้ Router ทำการ Update IP Address ทุกกี่วินาที ค่าเดิมคือ 86400
  • Enable คลิกทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม
  • DDNS Provider เลือกผู้ให้บริการที่สมัครไว้
  • Hostname ใส่ชื่อ Host หรือ Domain ที่ลูกค้าตั้งไว้กับผู้ให้บริการ
  • Interface เลือก ppp0
  • Username & Password ใส่ Username และ Password ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการ
  • กด Add
  • จากนั้น จะมีตารางแสดงข้อมูลที่เราตั้งค่าไว้ขึ้นมาด้านล่าง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก