การตั้งค่า Block Website สำหรับ Cisco EPC2325

 1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.0.1
 2. คลิก Setup
 3. ขึ้น Popup ขึ้นมาให้พิมพ์ Username = admin / Password = W2402 > และคลิกที่ปุ่ม OK
  หมายเหตุ: Lot Modem ที่เข้ามาตอนแรกจะตั้งค่าตามข้อ 1 ก่อนแต่ Lot หลังจะใช้เป็น Standard เดียวกับ Thomson คือเข้า IP = 192.168.1.1 / Username = admin / Password = password
 4. ที่หัวข้อ Parental Control : ให้คลิก User Setup
 5. จะเข้าสู่หน้า User Setup ให้ตั้งค่า username / password จากนั้นคลิก Apply
 6. ที่หัวข้อ Parental Control : ให้คลิก Basic Rules
 7. ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ Enable Parental Control จากนั้นคลิก Apply
 8. ตั้งค่าด้วยการพิมพ์ค่าที่ต้องการ block แล้วคลิก Add Keyword หรือ พิมพ์เว็บไซต์ที่ต้องการ block แล้วคลิก Add Domain (ถ้าต้องการจะลบออก ทำได้โดยคลิกที่คำหรือเว็บไซต์นั้นแล้วคลิก Remove Keyword หรือ Remove Domain)
 9. ที่หน้าเดียวกันด้านล่างถัดมา ให้ตั้ง Password เพื่อที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ที่ถูก Block ไว้
 10. ที่หัวข้อ Parental Control : ให้คลิก Time of Day Rules
 11. เป็นการตั้งค่าวัน และเวลาที่ต้องการจะ Block เว็บไซต์ในข้อ 8

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก