การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าหน้า Configuration บน ZTE F688

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter, User = admin / Password = ใส่ตามรูปด้านล่าง จากนั้นกด Login
  2. ที่หน้า Status คลิกที่ Management & Diagnosis
  3. คลิก Account Management
  4. ตั้งค่า ดังนี้
    • Old Password : ใส่ Password เดิมที่ใช้อยู่
    • New Password & Confirm Password : ใส่ Password ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนให้ตรงกันทั้ง 2 ช่อง
    • เสร็จแล้วกด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก