การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าหน้า Configuration บน ZTE F688

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter, User = admin / Password = ใส่ตามรูปด้านล่าง จากนั้นกด Login
  2. ที่หน้า Status คลิกที่ Management & Diagnosis
  3. คลิก Account Management
  4. ตั้งค่า ดังนี้
    • Old Password : ใส่ Password เดิมที่ใช้อยู่
    • New Password & Confirm Password : ใส่ Password ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนให้ตรงกันทั้ง 2 ช่อง
    • เสร็จแล้วกด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า ZTE F688 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า ZTE F688 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด วิธีตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ ZTE F688 การตั้งค่า Block Website บน ZTE F688 การตั้งค่า Mac Filter บน ZTE F688