การตั้งค่า Forward Port บน ZTE F688

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter
  • Username = admin
  • Password = กรอกตามรูปในช่อง Default Router Password (ZTE แต่ละตัวไม่เหมือนกัน)
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ไปที่ Internet > Security > เลื่อนลูกศรไปทางขวา เลือกแถบ Port Forwarding
 3. ทำการตั้งค่า ดังนี้
  • New Item : เลือก On เพื่อเปิดใช้งาน Profile นี้
  • Name : ตั้งชื่อ Profile ตามต้องการ เช่น ตั้งว่า “DVR”
  • Protocol : เลือกตามที่ใช้งาน ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก TCP And UDP
  • WAN Connection : เลือก Auto
  • LAN Host : ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward Port
  • WAN Port : ใส่ Port ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward Port (กรณีใช้ True DDNS ให้ใส่ Port ของ True DDNS)
  • LAN Host Port : ใส่ Port ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward (กรณีไม่ได้ใช้ True DDNS หัวข้อ WAN Port และ LAN Host Port ให้ใส่ค่าเดียวกัน)
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม Apply
  • หากต้องการ Forward Port เพิ่ม ให้กดปุ่ม Create New Item
 4. เมื่อกดปุ่ม Apply แล้ว จะปรากฏค่า ดังนี้
  • ชื่อ Profile จะเป็นเปลี่ยนเป็นชื่อ Profile ที่ตั้งไว้
  • จะมีข้อความแจ้งว่าบันทึกค่าเรียบร้อยแล้ว
  • หากต้องการลบ Profile ให้คลิกที่รูปถังขยะ
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก