วิธีตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ZTE F688

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter
  • Username = admin
  • Password = กรอกตามรูปในช่อง Default Router Password (ZTE แต่ละตัวไม่เหมือนกัน)
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ที่หน้า Status ไปที่ Local Network
 3. ไปที่ WLAN
 4. ไปที่ Surrounding WiFi
 5. เลือกคลื่นที่ต้องการตรวจสอบ
 6. หลังจากกด Scan แล้วรอสักครู่จะมีตาราง List ของ SSID ใกล้เคียงแสดงขึ้นมา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก