การตั้งค่า Mac Filter บน ZTE F688

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter
  • Username = admin
  • Password = กรอกตามรูปในช่อง Default Router Password (ZTE แต่ละตัวไม่เหมือนกัน)
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ที่หน้า Status ไปที่ Local Network
 3. ไปที่ WLAN
 4. ไปที่ WLAN Advanced
 5. ตั้งค่า ดังนี้
  • เลือก SSID ที่ต้องการตั้งค่า
  • SSID1 คือ คลื่น 2.4 GHz
  • SSID5 คือ คลื่น 5 GHz
  • เลือก Mode ตามต้องการ
  • No Filter คือ ไม่มีการตั้ง Filter
  • Black List คือ ไม่อนุญาตให้ใช้งาน
  • White List คือ อนุญาตให้ใช้งาน
  • กด Apply
 6. เลือก Access Control-Rule Configuration
 7. ตั้งค่า ดังนี้
  • Name : ตั้งชื่อการตั้งค่าตามต้องการ
  • SSID : เลือก SSID ที่ต้องการตั้งค่า
  • MAC Address  : ใส่ MAC Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการจะอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ใช้งาน
  • กด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก