การตั้งค่า Block Website บน ZTE F688

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter
  • Username = admin
  • Password = กรอกตามรูปในช่อง Default Router Password (ZTE แต่ละตัวไม่เหมือนกัน)
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ที่หน้า Status ไปที่ Internet
 3. เลือก Security > Filter Criteria
 4. ที่หัวข้อ Filter Switch And Mode Configuration ตั้งค่า ดังนี้
  • URL Filter : เลือก On เพื่อเปิด
  • Mode : มีให้เลือก 2 Mode คือ
  • White List : อนุญาตให้ใช้งาน
  • Black List : ไม่อนุญาตให้ใช้งาน
  • กด Apply จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง
 5. หัวข้อ URL Filter ตั้งค่าดังนี้
  • Name : ตั้งชื่อตามต้องการ
  • URL : ใส่ URL ของ Website ที่เราต้องการตั้งค่า
  • กด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า ZTE F688 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า ZTE F688 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด วิธีตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ ZTE F688 การตั้งค่า Mac Filter บน ZTE F688 วิธีตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ZTE F688