การตั้งค่า Block Website บน ZTE F688

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter
  • Username = admin
  • Password = กรอกตามรูปในช่อง Default Router Password (ZTE แต่ละตัวไม่เหมือนกัน)
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ที่หน้า Status ไปที่ Internet
 3. เลือก Security > Filter Criteria
 4. ที่หัวข้อ Filter Switch And Mode Configuration ตั้งค่า ดังนี้
  • URL Filter : เลือก On เพื่อเปิด
  • Mode : มีให้เลือก 2 Mode คือ
  • White List : อนุญาตให้ใช้งาน
  • Black List : ไม่อนุญาตให้ใช้งาน
  • กด Apply จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง
 5. หัวข้อ URL Filter ตั้งค่าดังนี้
  • Name : ตั้งชื่อตามต้องการ
  • URL : ใส่ URL ของ Website ที่เราต้องการตั้งค่า
  • กด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก