การตั้งค่า ZTE F688 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด

ตรวจสอบค่า IP Address และ Port ของกล้องวงจรปิด เพื่อนำไปตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. ตรวจสอบการตั้งค่าที่ DVR ซึ่งเป็นเครื่องเก็บข้อมูลจากทุกๆ กล้องภายในบ้านเอาไว้ (ยกตัวอย่างกล้องวงจรปิด ของ Watashi)
  • พิมพ์ IP Address ของเครื่อง DVR ที่ Browser จากตัวอย่างจะเป็น 192.168.1.108
  • กด Enter จะพบหน้าจอให้ Login เข้าระบบ
  • ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของเครื่อง DVR แล้วกดปุ่ม เข้าระบบ
  • กรณีไม่ทราบค่า IP Address, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของ DVR ให้สอบถามกับทางช่างที่ติดตั้ง DVR
 2. ตรวจสอบ IP Address เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย > TCP/IP > ค่า IP Address ของเครื่อง DVR คือ 192.168.1.108
 3. ตรวจสอบ Port เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย > การเชื่อมต่อ > ค่า Port ที่ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ คือ
  • TCP Port : 37777 (เป็น Port ที่ใช้ตั้งค่าเพื่อดูกล้องผ่าน Application บน Smart Phone)
  • HTTP Port : 81 (เป็น Port ที่ใช้ดูกล้องผ่านเว็บ Browser)

ตั้งค่า TrueDDNS

 1. พิมพ์ https://trueddns.com/login ที่ Browser แล้วกด Enter Login ด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนเอาไว้ จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
 2. เลือกเมนู การจัดการบริการ ทำการจับคู่ Port ที่จะใช้งานให้ตรงกับเครื่อง DVR
  • พอร์ต 11000 ตั้งชื่อเป็น TCP ให้ตรงกับ TCP Port ของ DVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • พอร์ต 11001 ตั้งชื่อเป็น HTTP ให้ตรงกับ HTTP Port DVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • เสร็จแล้วกด ยืนยันการแก้ไข

ตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 กรอก Username = admin / Password = ใส่ตามรูปด้านล่าง เสร็จแล้วกดปุ่ม Login
 2. ไปที่แถบ Internet > Security > เลื่อนลูกศรไปทางขวา > เลือกแถบ Port Forwarding
 3. ไปที่ Port Forwarding Virtual Server จากตัวอย่างจะมีการตั้งค่า 2 ชุด ดังนี้
  • ใช้ดูผ่าน App บน Smart Phone
   • New Item : เลือก On เพื่อเปิดใช้งาน Profile นี้
   • Name : ตั้งชื่อ Profile ตามต้องการ เช่น ตั้งว่า “DVR1 TCP”
   • Protocol : เลือกตามที่ใช้งาน ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก TCP And UDP
   • WAN Connection : เลือก Auto
   • LAN Host : ใส่ 192.168.1.108
   • WAN Port : ใส่ 11000
   • LAN Host Port : ใส่ 37777
   • ตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม Apply
   • หากต้องการ Forward Port เพิ่ม ให้กดปุ่ม Create New Item
  • ใช้ดูผ่าน Web Browser
   • New Item : เลือก On เพื่อเปิดใช้งาน Profile นี้
   • Name : ตั้งชื่อ Profile ตามต้องการ เช่น ตั้งว่า “DVR1 HTTP”
   • Protocol : เลือกตามที่ใช้งาน ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก TCP And UDP
   • WAN Connection : เลือก Auto
   • LAN Host : ใส่ 192.168.1.108
   • WAN Port : ใส่ 11001
   • LAN Host Port : ใส่ 81
   • ตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม Apply
 4. หลังจากตั้งค่าแล้วจะพบข้อมูลที่ตารางด้านล่าง

ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ Router

 1. ไปที่เมนู Internet
 2. คลิกที่ DDNS
 3. หัวข้อ DDNS เลือก Off
 4. กดปุ่ม Apply

ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ DVR

 1. ไปที่ ตั้งค่า > DDNS
 2. เอาเครื่องหมายถูกออก
 3. กดปุ่ม บันทึก

ทดสอบผลการใช้งาน ผ่าน Mobile Internet หรือ Internet คนละที่กับที่บ้าน

 1. ทดสอบการใช้งาน App กล้องบน Smart Phone ด้วยชื่อ Domain ที่ตั้งไว้ และ port จาก TrueDDNS ถ้าตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเห็นภาพจากกล้องได้
 2. ตรวจสอบการใช้งานผ่าน Web : โดยพิมพ์ ชื่อโดเมนที่ตั้งไว้ตามด้วยเลข Port จาก TrueDDNS เช่น eddie555.trueddns.com :11001 ถ้าการตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเข้าหน้า Web ของกล้องได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก