การเปลี่ยน IP Gateway สำหรับ Cisco EPC2325

  1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.0.1 จะขึ้น Popup ขึ้นมา พิมพ์ Username = admin / Password = W2402 > และคลิกที่ปุ่ม OK
    หมายเหตุ: Lot Modem ที่เข้ามาตอนแรกจะตั้งค่าตามข้อ 1 ก่อนแต่ Lot หลังจะใช้เป็น Standard เดียวกับ Thomson คือเข้า IP = 192.168.1.1 / Username = admin / Password = password
  2. คลิก Setup
  3. ที่หัวข้อ Basic Setting คลิกที่ Network Configuration
  4. ที่หัวข้อ LAN ที่ช่อง IP Address สามารถแก้ไขได้ โดยทั่วไป ถ้าจะเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ IP ชนกับอุปกรณ์อื่น จะเปลี่ยนเพียงหลักสุดท้ายเท่านั้น
  5. คลิก Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก