การเปลี่ยน IP Gateway สำหรับ Cisco EPC2325

  1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.0.1 จะขึ้น Popup ขึ้นมา พิมพ์ Username = admin / Password = W2402 > และคลิกที่ปุ่ม OK
    หมายเหตุ: Lot Modem ที่เข้ามาตอนแรกจะตั้งค่าตามข้อ 1 ก่อนแต่ Lot หลังจะใช้เป็น Standard เดียวกับ Thomson คือเข้า IP = 192.168.1.1 / Username = admin / Password = password
  2. คลิก Setup
  3. ที่หัวข้อ Basic Setting คลิกที่ Network Configuration
  4. ที่หัวข้อ LAN ที่ช่อง IP Address สามารถแก้ไขได้ โดยทั่วไป ถ้าจะเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ IP ชนกับอุปกรณ์อื่น จะเปลี่ยนเพียงหลักสุดท้ายเท่านั้น
  5. คลิก Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่า Password เข้า Router สำหรับ Cisco EPC2325 การแก้ปัญหาหลุดบ่อยเป็นประจำทุก 1 ชั่วโมง สำหรับ Cisco EPC2325 การตรวจสอบ IP WAN สำหรับ Cisco EPC2325 การตั้งค่า Port Filtering สำหรับ Cisco EPC2325 การเปิด - ปิด SSID สำหรับ Cisco EPC2325