การตั้งค่า T3 ST-244F เพื่อใช้งานกับ T3 MESH A5258 แบบ 1 SSID

การตั้งค่าแบบ 1 SSID จะทำให้ Function MESH ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด, Router และ MESH จะคำนวณให้เองว่า อุปกรณ์ที่เข้าเชื่อมต่อ
ณ ขณะนั้นควรใช้ 2.4GHz หรือ 5GHz โดยที่จะใช้ 5GHz เป็นหลัก

 1. ตั้งค่าที่ SERCOM T3 ST-244F โดยเชื่อมต่อผ่าน LAN หรือ Wi-Fi
 2. เปิด Browser และพิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address แล้วกดปุ่ม Enter ที่ Keyboard พิมพ์ UserName = admin/Password = พิมพ์ตัวอักษรตามภาพที่เห็นด้านล่าง เสร็จแล้วกดปุ่ม Login
 3. ตรวจสอบ Firmware Version จะต้องเป็น V3.3.8
 4. ตั้งชื่อสัญญาณ (SSID) ให้เหมือนกันทั้ง 5GHz และ 2.4GHz ตามลำดับ
 5. ตั้งรหัสผ่าน (Pre-Share Key) ให้เหมือนกันทั้ง 5GHz และ 2.4GHz ตามลำดับ
 6. เปิด Function Band Steering ตามลำดับ
 7. ตั้งค่าให้ SERCOM T3 ST-224F เป็น Controller : คลิก WLAN > คลิก Easy Mesh > เลือก EasyMesh Interface Setup > Role : เลือก Controller > เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply Changes
 8. เชื่อมต่อ SERCOM T3 ST-244F กับ SERCOM T3 MESH A5258 เข้าด้วยกัน > เสียบสายที่ช่อง LAN ของ SERCOM T3 ST-244F ไปที่ช่อง WAN ของ SERCOM T3 MESH A5258
 9. รอจนกระทั่งไฟเปลี่ยนจากสีแดง เป็น สีฟ้านิ่ง ใช้เวลาประมาณ 1 นาที
 10. จากนั้นสามารถนำ SERCOM T3 MESH A5258 ไปวางไว้ตามจุดที่ต้องการได้ โดย Router กับ MESH จะรับส่งสัญญาณกันแบบไร้สาย
  และควรจัดวางในระยะที่เหมาะสม มิฉะนั้น MESH จะรับสัญญาณจากเครื่องต้นทางได้ไม่ดี ทำให้การใช้งาน ใช้ได้ไม่ดีตามไปด้วย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก