การตั้งค่า T3 ST-244F เพื่อใช้งานกับ T3 MESH A5258 แบบ 2 SSID

การตั้งค่าแบบ 2 SSID Router และ MESH จะส่งสัญญาณออกมา 2 ชื่อแยกกันระหว่าง 2.4GHz และ 5GHz อุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อจะต้องเลือกเองว่าต้องการใช้ความถี่ใด 
เหมาะกับบ้านที่มีอุปกรณ์บางอย่างที่ยังไม่รองรับ 5GHz

 1. ตั้งค่าที่ SERCOM T3 ST-244F โดยเชื่อมต่อผ่าน LAN หรือ Wi-Fi
 2. เปิด Browser และพิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address แล้วกดปุ่ม Enter ที่ Keyboard พิมพ์ UserName = admin/ Password = พิมพ์ตัวอักษรตามภาพที่เห็นด้านล่าง เสร็จแล้วกดปุ่ม Login
 3. ตรวจสอบ Firmware Version จะต้องเป็น V3.3.8
 4. ตั้งชื่อสัญญาณ (SSID) แยกกันสำหรับ 5GHz และ 2.4GHz
 5. ตั้งรหัสผ่าน (Pre-Share Key) 5GHz และ 2.4GHz ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
 6. ตั้งค่าให้ SERCOM T3 ST-224F เป็น Controller : คลิก WLAN > คลิก Easy Mesh > เลือก EasyMesh Interface Setup > Role : เลือก Controller > เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply Changes
 7. เชื่อมต่อ SERCOM T3 ST-244F กับ SERCOM T3 MESH A5258 เข้าด้วยกัน > เสียบสายที่ช่อง LAN ของ SERCOM T3 ST-244F ไปที่ช่อง WAN ของ SERCOM T3 MESH A5258
 8. รอจนกระทั่งไฟเปลี่ยนจากสีแดง เป็น สีฟ้านิ่ง ใช้เวลาประมาณ 1 นาที
 9. จากนั้นสามารถนำ SERCOM T3 MESH A5258 ไปวางไว้ตามจุดที่ต้องการได้ โดย Router กับ MESH จะรับส่งสัญญาณกันแบบไร้สาย และควรจัดวางในระยะที่เหมาะสม
  มิฉะนั้น MESH จะรับสัญญาณจากเครื่องต้นทางได้ไม่ดี ทำให้การใช้งาน ใช้ได้ไม่ดีตามไปด้วย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก