การติดตั้ง T3 MESH A5258 ตัวที่สอง เป็นต้นไป

การตั้งค่าแบบ 1 SSID จะทำให้ Function MESH ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด, Router และ MESH จะคำนวณให้เองว่า อุปกรณ์ที่เข้าเชื่อมต่อ
ณ ขณะนั้นควรใช้ 2.4GHz หรือ 5GHz โดยที่จะใช้ 5GHz เป็นหลัก

  1. เชื่อมต่อ SERCOM T3 ST-244F กับ SERCOM T3 MESH A5258 เข้าด้วยกัน > เสียบสายที่ช่อง LAN ของ SERCOM T3 ST-244F ไปที่ช่อง WAN ของ SERCOM T3 MESH A5258
  2. รอจนกระทั่งไฟเปลี่ยนจากสีแดง เป็น สีฟ้านิ่ง ใช้เวลาประมาณ 1 นาที
  3. จากนั้นสามารถนำ SERCOM T3 MESH A5258 ไปวางไว้ตามจุดที่ต้องการได้ โดย Router กับ MESH จะรับส่งสัญญาณกันแบบไร้สาย
    และควรจัดวางในระยะที่เหมาะสม มิฉะนั้น MESH จะรับสัญญาณจากเครื่องต้นทางได้ไม่ดี ทำให้การใช้งาน ใช้ได้ไม่ดีตามไปด้วย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก