วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน เข้าหน้าตั้งค่าของ HUAWEI HG8247W5

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter, User Name = admin / Password = ใส่ตามรูปในช่อง Default Password จากนั้นกด Log In
 2. ไปที่เมนู Advanced Configuration > เลือกเมนู System Management > Account Management
  • Old Password : ใส่รหัสผ่านเก่า
  • New Password : ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ
  • Confirm Password : ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม Confirm
 3. เงื่อนไขการตั้งรหัสผ่าน
  • การตั้งรหัสผ่านต้องมีขั้นต่ำ 6 ตัวอักษร
  • การตั้งรหัสผ่านต้องตั้งให้เข้าเงื่อนไขอย่างน้อย 2 เงื่อนไข ดังนี้
   • ต้องมีตัวเลข
   • ต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่
   • ต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก
   • ต้องมีอักขระพิเศษ เช่น ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ = + \ | [ { } ] ; : '
  • รหัสผ่านต้องไม่มีคำว่า user name

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก