วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน เข้าหน้าตั้งค่าของ HUAWEI HG8247W5

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter, User Name = admin / Password = ใส่ตามรูปในช่อง Default Password จากนั้นกด Log In
 2. ไปที่เมนู Advanced Configuration > เลือกเมนู System Management > Account Management
  • Old Password : ใส่รหัสผ่านเก่า
  • New Password : ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ
  • Confirm Password : ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม Confirm
 3. เงื่อนไขการตั้งรหัสผ่าน
  • การตั้งรหัสผ่านต้องมีขั้นต่ำ 6 ตัวอักษร
  • การตั้งรหัสผ่านต้องตั้งให้เข้าเงื่อนไขอย่างน้อย 2 เงื่อนไข ดังนี้
   • ต้องมีตัวเลข
   • ต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่
   • ต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก
   • ต้องมีอักขระพิเศษ เช่น ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ = + \ | [ { } ] ; : '
  • รหัสผ่านต้องไม่มีคำว่า user name

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไข HUAWEI HG8247W5 ตั้งค่า True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า HUAWEI HG8247W5 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด วิธีตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ HUAWEI HG8247W5 การตั้งค่า Mac Filter บน HUAWEI HG8247W5 วิธีตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง HUAWEI HG8247W5