การตั้งค่า LAN บน HUAWEI HG8247W5

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter, User Name = admin / Password = ใส่ตามรูปในช่อง Default Password จากนั้นกด Log In
 2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลัก เลือก Advanced configuration
 3. เลือก LAN Configuration จากนั้นทำการตั้งค่าหัวข้อต่างๆ ดังนี้
 4. LAN Host Configuration
  • Primary IP Address : ตั้งค่า IP Address ของ Router
  • Primary Address Subnet Mask : ตั้งค่า Subnet Mask ของ Router
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กด Apply
 5. DHCP Server Configuration
  • Enable Primary DHCP Server : ตั้งค่า DHCP Server ถ้าต้องการปิด ให้เอาเครื่องหมายถูกออก
  • Start IP Address : ตั้งค่า IP Address เริ่มต้นที่จะให้ Router จ่ายให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (ต้องตั้งเป็นเลข IP Address ที่เป็นวงเดียวกับ IP Address ของ Router)
  • End IP Address : ตั้งค่า IP Address สุดท้ายที่จะให้ Router จ่ายให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • Lease Time : ระยะเวลาที่จะให้ Router ทำการเคลียร์ IP Address ที่ Router เคยจ่ายให้อุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อเพื่อที่จะมี IP Address ว่างที่จะจ่ายให้เครื่องอื่นที่จะมาเชื่อมต่อ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก