การตั้งค่า Forward Port บน HUAWEI HG8247W5

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter, User Name = admin / Password = ใส่ตามรูปในช่อง Default Password จากนั้นกด Log In
 2. ไปที่ Advanced Configuration > Forward Rules > IPv4 Port Mapping ตั้งค่าดังนี้
  • กดปุ่ม New
  • Type : เลือก User-Defined
  • Enable Port Mapping : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้งาน
  • Mapping Name : ตั้งชื่อ Profile ของการตั้งค่านี้ เพื่อให้รู้ว่าทำ Forward Port ไปใช้งานอะไร เช่น ตั้งว่า DVR เพื่อ Forward Port อุปกรณ์ DVR
  • Internal Host : ใส่ IP Address ที่อุปกรณ์ที่ต้องการทำ Forward port ได้รับจาก Router เช่น DVR ได้รับ IP 192.168.1.108 ก็ใส่ IP นี้
  • ตั้งค่าเรียบร้อยกดปุ่ม Apply
  • จากนั้นให้กดปุ่ม Add
 3. ตั้งค่า Port ดังนี้
  • Protocol : เลือกตามที่ใช้งาน ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก TCP/UDP
  • Internal port number : ใส่ Port ของอุปกรณ์ที่ต้องการทำ Forward Port
  • External port number : ใส่ Port ของอุปกรณ์ที่ต้องการทำ Forward Port
  • (หากใช้ True DDNS ให้ใส่ Port ที่ได้จาก True DDNS)
  • ตั้งค่าเรียบร้อยกดปุ่ม Apply
  • หลังจากตั้งค่าเรียบร้อย จะพบข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ อยู่ที่ตารางด้านบน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก