การตั้งค่า Forward Port บน HUAWEI HG8247W5

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter, User Name = admin / Password = ใส่ตามรูปในช่อง Default Password จากนั้นกด Log In
 2. ไปที่ Advanced Configuration > Forward Rules > IPv4 Port Mapping ตั้งค่าดังนี้
  • กดปุ่ม New
  • Type : เลือก User-Defined
  • Enable Port Mapping : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้งาน
  • Mapping Name : ตั้งชื่อ Profile ของการตั้งค่านี้ เพื่อให้รู้ว่าทำ Forward Port ไปใช้งานอะไร เช่น ตั้งว่า DVR เพื่อ Forward Port อุปกรณ์ DVR
  • Internal Host : ใส่ IP Address ที่อุปกรณ์ที่ต้องการทำ Forward port ได้รับจาก Router เช่น DVR ได้รับ IP 192.168.1.108 ก็ใส่ IP นี้
  • ตั้งค่าเรียบร้อยกดปุ่ม Apply
  • จากนั้นให้กดปุ่ม Add
 3. ตั้งค่า Port ดังนี้
  • Protocol : เลือกตามที่ใช้งาน ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก TCP/UDP
  • Internal port number : ใส่ Port ของอุปกรณ์ที่ต้องการทำ Forward Port
  • External port number : ใส่ Port ของอุปกรณ์ที่ต้องการทำ Forward Port
  • (หากใช้ True DDNS ให้ใส่ Port ที่ได้จาก True DDNS)
  • ตั้งค่าเรียบร้อยกดปุ่ม Apply
  • หลังจากตั้งค่าเรียบร้อย จะพบข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ อยู่ที่ตารางด้านบน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไข HUAWEI HG8247W5 ตั้งค่า True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า HUAWEI HG8247W5 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด วิธีตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ HUAWEI HG8247W5 การตั้งค่า Mac Filter บน HUAWEI HG8247W5 วิธีตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง HUAWEI HG8247W5