การตั้งค่าปิดสัญญาณ Wi-Fi ตามเวลาที่กำหนดของ HUAWEI HG8247W5

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter, User Name = admin / Password = ใส่ตามรูปในช่อง Default Password จากนั้นกด Log In
 2. ไปที่ Advanced Configuration
 3. เลือก Automatic Wi-Fi Shutdown
 4. ทำการตั้งค่า ดังนี้
  • คลิกทำเครื่องหมายถูก ที่ Enable Automatic Wi-Fi Shutdown
  • เลือกเวลาที่จะเริ่มให้ปิดที่ Start และ เลือกเวลาที่จะให้สิ้นสุดให้ปิดสัญญาณที่ End
  • เลือกวันที่ต้องการให้ปิด
  • กด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก