การตั้งค่า LAN สำหรับ AP D-Link DIR-605L

 1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.0.1 ในช่อง Address แล้วกด Enter
 2. พิมพ์ password (ตัวพิมพ์เล็ก) ในช่อง Password แล้วกด Login
 3. กดปุ่ม Advanced
 4. แถบซ้ายมือ เลือก LAN Setup
 5. ตั้งค่า Default ตามรายการดังนี้ จากนั้นกด Save Settings
  • การตั้งค่า Router IP Address
   • Router IP Address : 192.168.0.1
   • Subnet Mask : 255.255.255.0
   • การตั้งค่า DSCP
   • ทำเครื่องหมายถูกที่ Enable DHCP Server
   • DHCP IP Address Range : 100 to 199
   • DHCP Lease Time : 1440
   • DHCP CLIENT LIST : คือรายการอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ Router
 6. กด Reboot Now
 7. Router จะ Reboot ประมาณ 10 วินาที

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก