การตั้งค่า Mac Filter บน HUAWEI HG8247W5

การ Log In เข้าหน้า Configuration

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter
 2. User Name = admin
 3. Password = ใส่ตามรูปในช่อง Default Password
 4. กดปุ่ม Log In
 5. โดย​การตั้งค่า มี 2 รูปแบบ คือ

ตั้งค่าเฉพาะอุปกรณ์ที่เชื่อมเข้ามาแบบ Wi-Fi

 1. ที่หน้า Status เลือก Advanced Configuration
 2. เลือก Wi-Fi Mac Address Filtering
 3. ตั้งค่า ดังนี้
  • Enable WLAN MAC Filter : คลิกเครื่องหมายถูก
  • Filter Mode : เลือก Mode ที่ต้องการค่า
  • Blacklist : ไม่ให้ใช้งาน
  • Whitelist : ให้ใช้งานได้
  • กด New
 4. ตั้งค่า ดังนี้
  • SSID Index : เลือก SSID ที่เราต้องการตั้งค่า
  • SSID1 : คลื่น 2.4 GHz
  • SSID5 : คลื่น 5 GHz
  • Source MAC Address : ใส่ MAC Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่าให้ถูกต้องตาม Format
  • กด Apply
 5. หากต้องการลบ ให้คลิกทำเครื่องหมายถูกตรงอุปกรณ์ > กดปุ่ม Delete > กด OK เพื่อยืนยันการลบ

ตั้งค่ากับทุกอุปกรณ์

 1. ที่หน้า Status เลือก Advanced Configuration
 2. เลือก MAC Address Filtering
 3. ตั้งค่า ดังนี้
  • Enable MAC Filter : คลิกทำเครื่องหมายถูก
  • Filter Mode : เลือก Mode ที่ต้องการค่า
  • Blacklist : ไม่ให้ใช้งาน
  • Whitelist : ให้ใช้งานได้
  • กด New
 4. ตั้งค่า ดังนี้
  • Source MAC Address : ใส่ MAC Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่าให้ถูกต้องตาม Format
  • กด Apply
 5. หากต้องการลบ ให้ทำเครื่องหมายถูกตรงอุปกรณ์ > กดปุ่ม Delete > กด OK เพื่อยืนยันการลบ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก