การตั้งค่า HUAWEI HG8247W5 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด

ตรวจสอบค่า IP Address และ Port ของกล้องวงจรปิด เพื่อนำไปตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. ตรวจสอบการตั้งค่าที่ DVR ซึ่งเป็นเครื่องเก็บข้อมูลจากทุกๆ กล้องภายในบ้านเอาไว้ (ยกตัวอย่าง กล้องวงจรปิด ของ Watashi)
  • พิมพ์ IP Address ของเครื่อง DVR ที่ Browser จากตัวอย่างจะเป็น 192.168.1.108
  • กด Enter จะพบหน้าจอให้ Login เข้าระบบ
  • ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของเครื่อง DVR แล้วกดปุ่มเข้าระบบ กรณีไม่ทราบค่า IP Address, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของ DVR ให้สอบถามกับทางช่างที่ติดตั้ง DVR
 2. ตรวจสอบ IP Address เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย > TCP/IP > ค่า IP Address ของเครื่อง DVR คือ 192.168.1.108
 3. ตรวจสอบ Port เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย > การเชื่อมต่อ > ค่า Port ที่ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ คือ
  • TCP Port : 37777 (เป็น Port ที่ใช้ตั้งค่าเพื่อดูกล้องผ่าน Application บน Smart Phone)
  • HTTP Port : 81 (เป็น Port ที่ใช้ดูกล้องผ่านเว็บ Browser)

ตั้งค่า TrueDDNS

 1. พิมพ์ https://trueddns.com/login ที่ Browser แล้วกด Enter > Login ด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนเอาไว้ จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
 2. เลือกเมนู การจัดการบริการ ทำการจับคู่ Port ที่จะใช้งานให้ตรงกับเครื่อง DVR
  • พอร์ต 11000 ตั้งชื่อเป็น TCP ให้ตรงกับ TCP Port ของ DVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • พอร์ต 11001 ตั้งชื่อเป็น HTTP ให้ตรงกับ HTTP Port DVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • เสร็จแล้วกด ยืนยันการแก้ไข

ตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 กรอก Username = admin / Password = ใส่รหัสผ่านที่มีการตั้งไว้ตั้งแต่ตอนตั้งค่าครั้งแรก > เสร็จแล้วกดปุ่ม Login
 2. ไปที่ Advanced Configuration > Forward Rules > IPv4 Port Mapping
 3. ไปที่ Port Forwarding Virtual Server
  • กดปุ่ม New
  • Type : เลือก User-Defined
  • Enable Port Mapping : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้งาน
  • Mapping Name : ตั้งชื่อ Profile ของการตั้งค่านี้ เพื่อให้รู้ว่าทำ Forward Port ไปใช้งานอะไร
  • เช่น ตั้งว่า DVR เพื่อ Forward Port อุปกรณ์ DVR
  • Internal Host : ใส่ IP Address ที่อุปกรณ์ที่ต้องการทำ Forward port ได้รับจาก Router
  • เช่น DVR ได้รับ IP 192.168.1.108 ก็ใส่ IP นี้
  • ตั้งค่าเรียบร้อยกดปุ่ม Apply
  • จากนั้นให้กดปุ่ม Add 2 ครั้งเพื่อตั้งค่า 2 Port
 4. ตามตัวอย่างให้ตั้งค่า 2 ชุด ดังนี้
  • Protocol : เลือกตามที่ใช้งาน ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก TCP/UDP
  • Internal port number : ใส่ Port ของอุปกรณ์ที่ต้องการทำ Forward Port
  • External port number : ใส่ Port ของอุปกรณ์ที่ต้องการทำ Forward Port (หากใช้ True DDNS ให้ใส่ Port ที่ได้จาก True DDNS)
  • ตั้งค่าเรียบร้อยกดปุ่ม Apply
 5. หลังจากตั้งค่าแล้ว จะพบข้อมูลที่ตารางด้านล่าง (จำนวน Port ทำการ Forward ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้งาน อาจมีแค่ 1 port หรือมากกว่าก็เป็นได้)

ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ Router

 1. ไปที่เมนู Application
 2. คลิกที่ DDNS Function
 3. ทำเครื่องหมายถูกที่หน้า Profile ที่ต้องการลบ
 4. กดปุ่ม Delete
 5. จะมี pop up ขึ้นมาให้กด ตกลง

ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ DVR

 1. ไปที่ ตั้งค่า > DDNS
 2. คลิกเอาเครื่องหมายถูกออก จากนั้นกดปุ่ม บันทึก

ทดสอบผลการใช้งาน ผ่าน Mobile Internet หรือ Internet คนละที่กับที่บ้าน

 1. ทดสอบการใช้งาน App กล้องบน Smart Phone : ด้วยชื่อ Domain ที่ตั้งไว้ และ port จาก True DDNS ถ้าตั้งค่าถูกต้อง จะสามารถเห็นภาพจากกล้องได้
 2. ตรวจสอบการใช้งานผ่าน Web : โดยพิมพ์ ชื่อโดเมนที่ตั้งไว้ตามด้วยเลข Port จาก True DDNS เช่น eddie555.trueddns.com :11001 ถ้าการตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเข้าหน้า Web ของกล้องได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก