การตั้งค่า Port Filtering สำหรับ Cisco EPC2325

  1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.0.1
  2. คลิก Setup
  3. ขึ้น Popup ขึ้นมาให้พิมพ์ Username = admin / Password = W2402 > และคลิกที่ปุ่ม OK
    หมายเหตุ: Lot Modem ที่เข้ามาตอนแรกจะตั้งค่าตามข้อ 1 ก่อนแต่ Lot หลังจะใช้เป็น Standard เดียวกับ Thomson คือเข้า IP = 192.168.1.1 / Username = admin / Password = password
  4. ที่หัวข้อ Advanced Settings : คลิก Port Filtering
  5. จะเข้าสู่หน้า Setup – Port Filtering กำหนด Start Port , End Port , เลือก Protocol (default=Both), คลิก Enable
  6. คลิก Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่า Password เข้า Router สำหรับ Cisco EPC2325 การแก้ปัญหาหลุดบ่อยเป็นประจำทุก 1 ชั่วโมง สำหรับ Cisco EPC2325 การตรวจสอบ IP WAN สำหรับ Cisco EPC2325 การเปิด - ปิด SSID สำหรับ Cisco EPC2325 การเปลี่ยน IP Gateway สำหรับ Cisco EPC2325