การตรวจสอบ IP WAN สำหรับ Cisco EPC2325

  1. พิมพ์ 192.168.0.1 ที่ช่อง Address แล้ว Enter จากนั้น คลิก OK (ไม่ต้องพิมพ์ User name, Password)
  2. คลิกเมนู Setup > Network Configuration
  3. ดูที่ WAN > IP Address

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก