การตั้งค่า Forward Port สำหรับ AP D-Link DIR-605L

 1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.0.1 ในช่อง Address แล้วกด Enter
 2. พิมพ์ password (ตัวพิมพ์เล็ก) ในช่อง Password แล้วกด Login
 3. กดปุ่ม Advanced
 4. เลือกแถบเมนู Advanced
 5. เลือก Advanced Port Forwarding Rules ตั้งค่าตามรายการดังนี้ จากนั้นกด Save Settings
  • ทำเครื่องหมายถูก Service ที่เปิดใช้งาน
  • Name : ตั้งชื่อ Service ที่ใช้งาน เช่น CCTV
  • IP Address : ใส่ IP address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward
  • Port : ใส่ Port
  • Traffic Type : เลือก Any
 6. กด Reboot Now
 7. รอ Router Reboot ประมาณ 10 วินาที

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก