การตั้งค่า Dynamic DNS สำหรับ AP D-Link DIR-605L

 1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.0.1 ในช่อง Address แล้วกด Enter
 2. พิมพ์ password (ตัวพิมพ์เล็ก) ในช่อง Password แล้วกด Login
 3. กดปุ่ม Advanced
 4. เลือก Maintenance
 5. เลือก Dynamic DNS > ทำเครื่องหมายถูกที่ Enable DDNS > จากนั้นคลิก Dropdown เลือกผู้ให้บริการที่ลูกค้าใช้งาน และกดเครื่องหมาย <<
 6. ตั้งค่าตามรายการดังนี้ จากนั้นกด Save Settings
  • Host Name : ใส่ Host ที่ลูกค้าตั้งไว้
  • Username : ใส่ Username ที่ลูกค้าสมัครบริการไว้
  • Password : ใส่ Password ที่ลูกค้าสมัครบริการไว้
 7. กด Reboot Now
 8. รอ Router Reboot ประมาณ 10 วินาที
 9. ตรวจสอบ Status = Connected แสดงว่าสามารถใช้งานได้แล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก