การตั้งค่า Dynamic DNS บน Alpha ASL-74322RT

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter, User = admin, Password = ใส่ตามรูปด้านล่าง กด Login
 2. ไปที่ Advanced > Dynamic DNS
 3. ตั้งค่า ดังนี้
  • Dynamic DNS Settings : เลือก Enable
  • DDNS Server : เลือกผู้ให้บริการที่สมัครไว้
  • Username ,Password และ Confirm Password : ใส่ Username และ Password ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการ
  • Hostname : ใส่ชื่อ Host ที่ลูกค้าตั้งไว้กับผู้ให้บริการ
  • กด Add/Apply เพื่อบันทึกการตั้งค่า
 4. ถ้าข้อมูลที่กรอกลงไปถูกต้องทั้งหมด Status จะแสดงสถานะ synchronized

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก