รูปและรายละเอียดของ HUAWEI DN8245W

ตัวเครื่องด้านหน้า

ตัวเครื่องด้านหลัง

ตัวเครื่องด้านบน

ตัวเครื่องด้านล่าง

ตัวเครื่องด้านซ้าย

ตัวเครื่องด้านขวา

สถานะไฟของ HUAWEI DN8245W

อุปกรณ์ภายในกล่อง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่า DDNS บน HUAWEI DN8245W การตั้งค่า UPnP บน HUAWEI DN8245W การตั้งค่า Forward Port บน HUAWEI DN8245W การตั้งค่า LAN บน HUAWEI DN8245W การตั้งค่า Wi-Fi บน HUAWEI DN8245W