การตั้งค่า Wi-Fi บน HUAWEI DN8245W

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter, User = user, Password = HuaweiUser จากนั้นกด Log In
 2. การตั้งค่าแบบง่าย
  • คลิกที่เมนู Home Page ซ้ายมือ จากนั้นคลิกที่รูป Wi-Fi configuration
  • การตั้งค่า Wi-Fi
   • Enable 2.4G / 5G Network : ปุ่มสำหรับ เปิด/ปิด สัญญาณ Wi-Fi
   • Wi-Fi Name : ชื่อสัญญาณ Wi-Fi (ตั้งค่าใหม่ได้)
   • Password : รหัสผ่าน Wi-Fi (จะต้องเป็น 8 ตัวอักษรขึ้นไปไม่เกิน 63 ตัวอักษร)
   • ตั้งค่าเรียบร้อยกดปุ่ม Save
 3. การตั้งค่าขั้นสูง
 4. Wi-Fi 2.4G
  1. การตั้งค่าพื้นฐานของ Wi-Fi 2.4G
   1. คลิกที่ Advanced Configuration > WLAN > 2.4G Basic Network Settings
   2. การตั้งชื่อ Wi-Fi และค่าพื้นฐานอื่นๆ
    • Enable WLAN : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้ Wi-Fi, เอาเครื่องหมายถูกออกเมื่อต้องการปิด
    • SSID Name : ใส่ชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการ ตั้งแต่ 1 ตัวอักษรขึ้นไป ไม่เกิน 32 ตัวอักษร
    • Enable SSID : ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้
    • Broadcast SSID : ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้, หากต้องการซ่อนชื่อสัญญาณให้เอาเครื่อหมายถูกออก
    • ตั้งค่าเรียบร้อยกดปุ่ม Apply
   3. การตั้งค่ารหัสผ่านของ Wi-Fi 2.4G : WPA / WPA2 / WPA/WPA2 PreSharedKey, Open, Shared (WEP)
  2. การตั้งค่าขั้นสูงของ Wi-Fi 2.4G
   1. คลิกที่ Advanced Configuration > WLAN > 2.4G Advanced Network Settings
   2. การตั้งค่าขั้นสูง
    • TX Power : เป็นการปรับความแรงของการส่งสัญญาณ Wi-Fi ค่าเริ่มต้นเป็น 100% เต็ม
    • Channel : ตั้งเป็น Automatic หากมีการปิดเปิด ตัว Router จะเปลี่ยนเป็น Channel ที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น , หากต้องการตั้งเองให้เลือก Channel ที่ต้องการ
    • Channel Width : เป็นการเพิ่มความกว้างของช่องสัญญาณ ซึ่งจะทำให้ความเร็ว Sync Speed เพิ่มขึ้น แต่อุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อต้องรองรับ 40Mhz ถึงจะใช้งานได้
    • Mode : เลือก 802.11b/g/n ค่านี้จะถูกตั้งค่าให้รองรับกับทุกรูปแบบอยู่แล้ว
    • ตั้งค่าเรียบร้อยกดปุ่ม Apply
 5. Wi-Fi 5G
  1. การตั้งค่าพื้นฐานของ Wi-Fi 5G
   1. คลิกที่ Advanced Configuration > WLAN > 5G Basic Network Settings
   2. การตั้งชื่อ Wi-Fi และค่าพื้นฐานอื่นๆ
    • Enable WLAN : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้ Wi-Fi, เอาเครื่องหมายถูกออกเมื่อต้องการปิด
    • SSID Name : ใส่ชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการ ตั้งแต่ 1 ตัวอักษรขึ้นไป ไม่เกิน 32 ตัวอักษร
    • Enable SSID : ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้
    • Broadcast SSID : ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้, หากต้องการซ่อนชื่อสัญญาณให้เอาเครื่อหมายถูกออก
    • ตั้งค่าเรียบร้อยกดปุ่ม Apply
   3. การตั้งค่ารหัสผ่านของ Wi-Fi 5 : WPA / WPA2 / WPA/WPA2 PreSharedKey, Open, Shared (WEP)
  2. การตั้งค่าขั้นสูงของ Wi-Fi 5G
   1. คลิกที่ Advanced Configuration > WLAN > 5G Advanced Network Settings
   2. การตั้งค่าขั้นสูง
    • TX Power : เป็นการปรับความแรงของการส่งสัญญาณ Wi-Fi ค่าเริ่มต้นเป็น 100% เต็ม
    • Channel : ตั้งเป็น Automatic หากมีการปิดเปิด ตัว Router จะเปลี่ยนเป็น Channel ที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น , หากต้องการตั้งเองให้เลือก Channel ที่ต้องการ
    • Channel Width : เป็นการเพิ่มความกว้างของช่องสัญญาณ ซึ่งจะทำให้ความเร็ว Sync Speed เพิ่มขึ้น
    • Mode : เลือก 802.11a/n/ac ค่านี้จะถูกตั้งค่าให้รองรับกับทุกรูปแบบอยู่แล้ว
    • ตั้งค่าเรียบร้อยกดปุ่ม Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก