การตั้งค่า Forward Port บน HUAWEI DN8245W

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter, User = user, Password = HuaweiUser จากนั้นกด Log In
  หมายเหตุ: การ Login ครั้งแรก Router จะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านก่อนเสมอ และห้ามซ้ำกับ default password
 2. ไปที่ Advanced Configuration > Forward Rules > IPv4 Port Mapping
 3. ทำการตั้งค่าดังนี้
  • กดปุ่ม New
  • Type : เลือก User-Define
  • Enable Port Mapping : ทำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดใช้งาน
  • Protocol : เลือกตามอุปกรณ์ที่ลูกค้าใช้งาน ถ้าไม่แน่ใจ ให้เลือก TCP/UDP
  • Start/End External Port : ใส่เลข Port ของอุปกรณ์ที่ต้องการทำ Forward Port กรณีใช้ True DDNS ให้ใส่ Port ที่ได้รับจาก True DDNS
  • Start/End Internal Port : ใส่เลข Port ที่ระบุอยู่ที่อุปกรณ์ที่ต้องการทำ Forward Port
  • Mapping Name : ตั้งชื่อ Profile ของการตั้งค่านี้ เพื่อให้รู้ว่าทำ Forward Port ไปใช้งานอะไร เช่น ตั้งว่า DVR เพื่อ Forward Port อุปกรณ์ DVR
  • Internal Host : ใส่ IP Address ที่อุปกรณ์ที่ต้องการทำ Forward port ได้รับจาก Router เช่น DVR ได้รับ IP 192.168.1.108 ก็ใส่ IP นี้
  • ตั้งค่าเรียบร้อยกดปุ่ม Apply จะพบชุด Profile ที่ตั้งค่าเอาไว้ในตารางด้านบน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก