วิธีแก้ไข Skyworth GN542VF ตั้งค่า True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา

ตรวจสอบค่า IP Address และ Port ของกล้องวงจรปิด เพื่อนำไปตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. ตรวจสอบการตั้งค่าที่ DVR ซึ่งเป็นเครื่องเก็บข้อมูลจากทุกๆกล้องภายในบ้านเอาไว้ (ยกตัวอย่างกล้องวงจรปิด ของ Watashi)
  • พิมพ์ IP Address ของเครื่อง DVR ที่ Browser จากตัวอย่างจะเป็น192.168.1.108 แล้วกด Enter จะพบหน้าจอให้ Login เข้าระบบ
  • ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของเครื่อง DVR แล้วกดปุ่มเข้าระบบ กรณีไม่ทราบค่า IP Address, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ของ DVR ให้สอบถามกับทางช่างที่ติดตั้ง DVR
 2. ตรวจสอบ IP Address เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย > TCP/IP ค่า IP Address ของเครื่อง DVR คือ 192.168.1.108
 3. ตรวจสอบ Port เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย > การเชื่อมต่อ ค่า Port ที่ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ คือ
  • TCP Port : 37777 (เป็น Port ที่ใช้ตั้งค่าเพื่อดูกล้องผ่าน Application บน Smart Phone)
  • HTTP Port : 81 (เป็น Port ที่ใช้ดูกล้องผ่านเว็บ Browser)

ตั้งค่า TrueDDNS

 1. พิมพ์ https://trueddns.com/login ที่ Browser แล้วกด Enter, Login ด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนเอาไว้ จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
 2. เลือกเมนูการจัดการบริการ
  • จับคู่ Port ที่จะใช้งานให้ตรงกับเครื่อง DVR
  • พอร์ต 11000 ตั้งชื่อเป็น TCP ให้ตรงกับ TCP Port ของ DVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • พอร์ต 11001 ตั้งชื่อเป็น HTTP ให้ตรงกับ HTTP Port DVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • เสร็จแล้วกด ยืนยันการแก้ไข
 3. นำเลข Port ที่ได้จาก TrueDDNS ไปใส่แทนที่เลข Port เดิมของ DVR เสร็จแล้วกด บันทึก

ตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 Username = admin, Password = ใส่ตามรูปด้านล่าง เสร็จแล้วกดปุ่ม Login
 2. ไปที่ Application > NAT > แล้วเลื่อนลงด้านล่าง
 3. ไปที่ Port Forwarding Virtual Server จากตัวอย่างจะมีการตั้งค่า 2 ชุดดังนี้
  • ใช้ดูผ่าน App บน Smart Phone
   • Interface เลือก 1_TR069_INTERNET_R_VID_100
   • เลือก Custom Service
   • Protocol : เลือก Protocol ที่ต้องการ
   • External Start / End Port : 11000
   • Internal Port ใส่เลข Port : 11000
   • Internal IP ใส่เลข IP Address : 192.168.1.108
   • Mapping Name : ตั้งชื่อตามต้องการ
   • กดปุ่ม Add
  • ใช้ดูผ่าน Web Browser
   • Interface เลือก 1_TR069_INTERNET_R_VID_100
   • เลือก Custom Service
   • Protocol : เลือก Protocol ที่ต้องการ
   • External Start / End Port : 11001
   • Internal Port ใส่เลข Port : 11001
   • Internal IP ใส่เลข IP Address : 192.168.1.108
   • Mapping Name : ตั้งชื่อตามต้องการ
   • กดปุ่ม Add
 4. หลังจากตั้งค่าแล้วจะพบข้อมูลที่ตารางด้านล่าง (จำนวน Port ทำการ Forward ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้งาน อาจมีแค่ 1 port หรือมากกว่าก็เป็นได้)

ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ Router

 1. ไปที่เมนู Application
 2. คลิกที่ DDNS
 3. ทำเครื่องหมายถูกที่ Profile ที่ต้องการลบ
 4. กดปุ่ม Delete

ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ DVR

 1. ไปที่ ตั้งค่า > DDNS
 2. เอาเครื่องหมายถูกออก
 3. กดปุ่มบันทึก

ทดสอบผลการใช้งาน ผ่าน Mobile Internet หรือ Internet คนละที่กับที่บ้าน

 1. ทดสอบการใช้งาน App กล้องบน Smart Phone ด้วยชื่อ Domain ที่ตั้งไว้ และ port จาก TrueDDNS ถ้าตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเห็นภาพจากกล้องได้
 2. ตรวจสอบการใช้งานผ่าน Web โดยพิมพ์ ชื่อโดเมนที่ตั้งไว้ตามด้วย :เลข Port จาก TrueDDNS เช่น eddie555.trueddns.com :11001 ถ้าการตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเข้าหน้า Web ของกล้องได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก