การตั้งค่า HUMAX 100RE-02V เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด

ตรวจสอบค่า IP Address และ Port ของกล้องวงจรปิด เพื่อนำไปตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. ตรวจสอบการตั้งค่าที่ DVR ซึ่งเป็นเครื่องเก็บข้อมูลจากทุกๆกล้องภายในบ้านเอาไว้ (ยกตัวอย่างกล้องวงจรปิดของ Watashi)
  พิมพ์ IP Address ของเครื่อง DVRที่ Browser จากตัวอย่างจะเป็น192.168.1.108 แล้วกด Enter จะพบหน้าจอให้ Login เข้าระบบ
  ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของเครื่อง DVR แล้วกดปุ่ม เข้าระบบ
  กรณีไม่ทราบค่า IP Address, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของ DVR ให้สอบถามกับทางช่างที่ติดตั้ง DVR
 2. ตรวจสอบ IP Address เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย > TCP/IP : ค่า IP Address ของเครื่อง DVR คือ 192.168.1.108
 3. ตรวจสอบ Port เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย >การเชื่อมต่อ : ค่า Port ที่ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ คือ
  • TCP Port : 37777 (เป็น Port ที่ใช้ตั้งค่าเพื่อดูกล้องผ่าน Application บน Smart Phone)
  • HTTP Port : 81 (เป็น Port ที่ใช้ดูกล้องผ่านเว็บ Browser)

เข้าเว็บ True DDNS เพื่อทำการตั้งค่า

 1. พิมพ์ https://trueddns.com/login ที่ Browser แล้วกด Enter, Login ด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนเอาไว้ จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
 2. เลือกเมนู การจัดการบริการ
  • จับคู่ Port ที่จะใช้งานให้ตรงกับเครื่อง DVR
  • พอร์ต 11000 ตั้งชื่อเป็น TCP ให้ตรงกับ TCP Port ของ DVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • พอร์ต 11001 ตั้งชื่อเป็น HTTP ให้ตรงกับ HTTP PortDVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • เสร็จแล้วกด ยืนยันการแก้ไข

ตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 > Username = admin > Password = password > จากนั้นกดปุ่ม Log In
 2. ไปที่ Advanced Network Settings
 3. ไปที่ Advanced > Forwarding > กดปุ่ม Add เพื่อให้กรอกข้อมูลได้ 2 ชุด
 4. ตั้งค่า 2 ชุดตามตัวอย่างของ DVR ดังนี้
  • TCP Port
   • Description : ใส่ DVR1 TCP
   • Protocol : เลือกตามที่ใช้งาน ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก Both
   • Application and Port : เลือก User Define
   • Local : ใส่ 192.168.1.108
   • Local Port : ใส่ 37777 ทั้ง 2 ช่อง
   • External : ให้พิมพ์ 0.0.0.0 เท่านั้น
   • Port : ใส่ 11000 ทั้ง 2 ช่อง
   • กดปุ่ม Activate ให้เป็น สีฟ้า  , ถ้าเป็น สีเทา  แปลว่า ยังไม่เปิดใช้งาน
   • ​จำนวน Port ทำการ Forward ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้งาน อาจมีแค่ 1 port หรือมากกว่าก็เป็นได้
  • HTTP Port
   • Description : ใส่ DVR1 HTTP
   • Protocol : เลือกตามที่ใช้งาน ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก Both
   • Application and Port : เลือก User Define
   • Local : ใส่ 192.168.1.108
   • Local Port : 81 ทั้ง 2 ช่อง
   • External : 0.0.0.0
   • Port : 11001 ทั้ง 2 ช่อง
   • กดปุ่ม Activate ให้เป็น สีฟ้า , ถ้าเป็น สีเทา แปลว่า ยังไม่เปิดใช้งาน
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply
   • ​จำนวน Port ทำการ Forward ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้งาน อาจมีแค่ 1 port หรือมากกว่าก็เป็นได้

ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ Router

 • ไปที่ Basic > DDNS > DDNS Service เลือก Disabled > จากนั้นกดปุ่ม Apply

ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ DVR

 • ไปที่ ตั้งค่า > DDNS > เอาเครื่องหมายถูกออก > กดปุ่ม บันทึก

ทดสอบผลการใช้งาน ผ่าน Mobile Internet หรือ Internet คนละที่กับที่บ้าน

 1. ทดสอบการใช้งาน App กล้องบน Smart Phone ด้วยชื่อ Domain ที่ตั้งไว้ และ port จาก True DDNS > ถ้าตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเห็นภาพจากกล้องได้
 2. ตรวจสอบการใช้งานผ่าน Web : โดยพิมพ์ ชื่อโดเมนที่ตั้งไว้ตามด้วย :เลข Port จาก True DDNS เช่น eddie555.trueddns.com :11001
  ถ้าการตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเข้าหน้า Web ของกล้องได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก