ขั้นตอนการคืนอุปกรณ์ กรณีนำส่งคืนภายหลังยกเลิกบริการ ผ่านบริษัทจัดส่งพัสดุ

 

ขั้นตอนการคืนอุปกรณ์ กรณีนำส่งคืนภายหลังยกเลิกบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ สามารถนำอุปกรณ์ส่งคืนผ่านบริษัทจัดส่งพัสดุ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

1. ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่ต้องส่งคืน (อุปกรณ์ที่ได้รับในวันติดตั้ง)

2. นำอุปกรณ์ทั้งหมด, จดหมายที่ได้รับ และ ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ใส่ลงในกล่องพัสดุและปิดผนึกส่งคืนโดยจัดส่งพัสดุ

3. จ่าหน้ากล่องพัสดุเขียนชื่อ-ที่อยู่ผู้ส่ง และผู้รับมาที่:

กองงานคลังรับคืนอุปกรณ์

บริษัท เอเดน ฟุลฟีลเม็นท์ จำกัด โครงการทีพาร์ค บางพลี 3 ดับบิว 9/1-2

เลขที่ 176/1-2 หมู่ 9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

4. นำกล่องพัสดุที่แพ็กเรียบร้อยแล้ว และ บัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อขนส่งที่ร่วมรายการ 

5. ชำระค่าจัดส่ง โดยลูกค้าจะได้รับคืนภายหลัง

หมายเหตุ :

1. การคืนอุปกรณ์ กรุณาใส่จดหมายมาพร้อมกับอุปกรณ์ในกล่อง เพื่อยืนยันตัวตนลูกค้า

*หากไม่มีจดหมาย กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล, รหัสลูกค้า (ขึ้นต้นด้วย 96, 91, 88, NF) และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อยืนยันตัวตน

2. หลังจากบริษัทตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของอุปกรณ์ที่ส่งคืน บริษัทจะดำเนินการคืนค่าขนส่งจำนวน 90 บาท (โดยหักค่าบริการคงค้างของหมายเลข Ban TOL ที่คืนอุปกรณ์)

**กรณีที่ไม่มียอดค้าง จะแสดงเป็นยอดชำระเกิน ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้ที่ทรูช็อป หรือติดต่อคอลเซ็นเตอร์ True Call Center 1242

หากพบว่าอุปกรณ์ที่ท่านส่งคืนไม่ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าขนส่งและส่งอุปกรณ์ดังกล่าวคืนกลับไปให้ท่าน และบริษัทสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์นั้น

4. กรณีอุปกรณ์ที่ส่งคืนชำรุดเสียหาย ท่านต้องชำระค่าอุปกรณ์ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (หากมี) ให้แก่บริษัทฯทันที ที่ทรูช็อป

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก