การตั้งค่า WDS สำหรับ Cisco EPC2425

หลักการตั้งค่า Main Router (ตัวหลัก) และ Site Router

 1. SSID : เหมือนกัน
 2. Channel : เหมือนกัน
 3. Wireless Security : เหมือนกัน
 4. Wireless Bridging : Enabled เหมือนกัน
 5. Remote Bridges : Main Router ใส่ค่า MAC Address ของ Site Router และ Site Router ใส่ค่า MAC Address ของ Main Router
 6. IP LAN : เปลี่ยนที่ Site Router เพื่อเลี่ยง IP ไม่ให้ชนกัน
 7. DHCP : Disable ที่ Siter Router

วิธีการหา Wireless MAC Address ของ Router แต่ละตัว

 1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.0.1 > จะแสดงหน้าต่างให้ใส่ Username /Password ให้คลิกที่ปุ่ม OK ได้เลย (กรณีใช้ Browser Safari อาจจะพบปัญหาในการ Login ให้ใช้ Browser ตัวอื่นแทน)
 2. คลิกที่ Status และ สังเกตที่ Wireless Primary Interface นำค่า Wireless Primary Interface ของ Main Router ไปใส่ใน Site Router และของ Site Router มาใส่ใน Main Router ดังวิธีการต่อไปนี้

วิธีเข้าไปเปิดใช้งาน Wireless Bridging และใส่ MAC Address

 1. คลิก Setup และ Bridging ที่เมนู Wireless
 2. ที่ Wireless Bridging เลือก Enabled
 3. ที่ Remote Bridges ให้ใส่ค่า MAC Address ของ Router ที่ต้องการทำ WDS ด้วย เช่น 1a:2b:3c:4d:5e:6f จากนั้น คลิก Apply

วิธีเปลี่ยน IP LAN ที่ Site Router

 1. คลิกที่ Setup และ Network Configuration
 2. แก้ไขตัวเลขหลักสุดท้าย เช่น แก้ไขเป็น 192.168.0.2 จากนั้นคลิก Apply

วิธี Disable DHCP ที่ Site Router

 1. คลิกที่ Setup และ LAN IP Address Management
 2. คลิก No ที่ DHCP แล้ว Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก