การปิดฟังก์ชัน Wireless แบบชั่วคราว สำหรับ Cisco EPC2425

  1. เลือกที่ Setup > Wireless > Security
  2. ที่ Primary Network ให้เลือก Disable (กรณีต้องการใช้งาน Wireless ให้เลือก Enable)
    หมายเหตุ: กรณี Firmware ถัดไปจะสามารถเปิด - ปิดฟังก์ชัน Wireless ได้ที่เมนู Access Point ในหน้า Basic

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก