การตั้งค่า ZTE ZXV10W300 เป็น Access Point ใช้งานกับ Cisco EPC3825

หลักการตั้งค่าอุปกรณ์ทั้งหมดมี 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ตรวจสอบ Cable Modem ให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและแจก IP ได้
 2. ตั้งค่า ADSL Modem ให้ทำหน้าที่เป็น Access Point ใน LAN เดียวกัน
 3. เชื่อมต่อ Cable Modem และ ADSL Modem ด้วยสาย LAN

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบ Cable Modem ให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและแจก IP ได้

 1. ทดสอบการเปิดเว็บไซต์ ให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ปกติก่อน จากนั้นทำการตั้งค่าขั้นตอนถัดไป
 2. ต่อสาย LAN จาก Computer (หรือ Notebook Computer) เข้าที่ช่อง LAN ของ Cable Modem จากนั้นเปิด Web Browser แล้วพิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter, Username พิมพ์ admin, Password พิมพ์ password, คลิก Login
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าที่เมนู Wireless
  • Wireless Network เลือก Enable
  • Standard Channel ให้เลือกช่องสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุด กรณีที่ไม่ทราบให้เลือก Auto
  • Wireless Network Name (SSID) กำหนดชื่อสัญญาณตามต้องการ
  • คลิก Save Settings
 4. คลิกเมนู Wireless และ Wireless Security ตั้งค่าดังนี้
  • Wireless Security Mode = WPA2-Personal
  • Encryption = TKIP+AES
  • Pre-Shared Key กำหนดรหัสผ่านเข้าใช้งานตามต้องการ
  • คลิก Save Settings
 5. ที่เมนูด้านบน Setup และเมนู LAN Setup
  • ตั้งค่า DHCP Server เลือก Enable
  • คลิก Save Settings

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่า ADSL Modem ให้ทำหน้าที่เป็น Access Point ใน LAN เดียวกัน

 1. Reset Factory Default ADSL Modem ที่ปุ่มด้านหลัง modem ค้างไว้ประมาณ 11 วินาทีแล้วปล่อย
 2. ต่อสาย LAN จาก Computer (หรือ Notebook Computer) เข้าที่ช่อง LAN ของ Cable Modem จากนั้นเปิด
  Web Browser แล้วพิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter, Username พิมพ์ admin, Password พิมพ์ password, คลิก เข้าสู่ระบบ
 3. ที่เมนู Interface Setup คลิก Wireless
  • Access Point เลือก Activated
  • Channel ให้เลือกช่องสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุด กรณีที่ไม่ทราบให้เลือก Auto
  • SSID กำหนดชื่อสัญญาณตามต้องการ (ตัวอย่างจะต่อท้ายด้วย EXT เพื่อให้แตกต่างจาก Cable Modem)
  • Authentication type = WPA2-PSK
  • Encryption = TKIPAES
  • Pre-shared Key กำหนดรหัสผ่านเข้าใช้งานตามต้องการ เพื่อความสะดวกควรตั้งเหมือนกันกับ Cable Modem
  • คลิก SAVE
 4. ที่เมนู Interface Setup คลิก LAN
  • เปลี่ยน IP Address ให้เป็น 192.168.1.2
  • DHCP เลือก Disabled
  • ​คลิก SAVE

ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมต่อ Cable Modem และ ADSL Modem ด้วยสาย LAN

 • นำ ADSL Modem ที่ตั้งค่าเป็น Access Point แล้วเชื่อมต่อสาย LAN จากช่อง LAN (หรือ Ethernet) ไปยัง ช่อง LAN (หรือ Ethernet) ของ Cable Modem

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก