การแก้ปัญหาหลุดบ่อยเป็นประจำทุก 1 ชั่วโมง สำหรับ Cisco EPC2325

  1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.0.1 คลิกเมนู Setup จะขึ้น Popup ขึ้นมา ให้พิมพ์ Username = admin / Password = W2402 > และคลิกที่ปุ่ม OK
  2. เลือก LAN IP Address Management
  3. ค่า Lease Time เดิมคือ 3600 (เท่ากับ 1 ชั่วโมง) จึงพบปัญหาตัดการเชื่อมต่อทุกๆ 1 ชั่วโมง
  4. ค่า Lease Time ใหม่ ให้ตั้งค่าเพิ่มขึ้นเป็น 86400 วินาที (เท่ากับ 1 วัน)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก