การตั้งค่า Password เข้า Router สำหรับ Cisco EPC2325

  1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.0.1 คลิกเมนู Setup จะขึ้น Popup ขึ้นมา ให้พิมพ์ Username = admin / Password = W2402 > และคลิกที่ปุ่ม OK
  2. เลือก Setup (ด้านบน)
  3. เลือก Password Settings (ด้านซ้ายมือ)
  4. สามารถเปลี่ยน Password ได้ โดยต้องใส่รหัสผ่านเดิมก่อน จากนั้นใส่รหัสผ่านใหม่ และยืนยันอีกครั้ง จากนั้นกด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก