การตั้งค่า Password เข้า Router สำหรับ Cisco EPC2325

  1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.0.1 คลิกเมนู Setup จะขึ้น Popup ขึ้นมา ให้พิมพ์ Username = admin / Password = W2402 > และคลิกที่ปุ่ม OK
  2. เลือก Setup (ด้านบน)
  3. เลือก Password Settings (ด้านซ้ายมือ)
  4. สามารถเปลี่ยน Password ได้ โดยต้องใส่รหัสผ่านเดิมก่อน จากนั้นใส่รหัสผ่านใหม่ และยืนยันอีกครั้ง จากนั้นกด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การแก้ปัญหาหลุดบ่อยเป็นประจำทุก 1 ชั่วโมง สำหรับ Cisco EPC2325 การตรวจสอบ IP WAN สำหรับ Cisco EPC2325 การตั้งค่า Port Filtering สำหรับ Cisco EPC2325 การเปิด - ปิด SSID สำหรับ Cisco EPC2325 การเปลี่ยน IP Gateway สำหรับ Cisco EPC2325