การตั้งค่า MAC Address Filtering สำหรับ Cisco EPC2425

  1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.0.1 คลิกเมนู Setup จะขึ้น Popup ขึ้นมา ให้พิมพ์ Username = admin / Password = W2402 > และคลิกที่ปุ่ม OK
  2. คลิก Setup
  3. ที่หัวข้อ Advance Settings : ให้คลิก MAC Address Filtering
  4. จะเข้าสู่หน้าตั้งค่า MAC Filtering
  5. สามารถตั้งค่า Block Listed หรือ Pass Listed จากนั้น ให้ใส่ MAC Address และคลิก Add MAC Address

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก