การตั้งค่า MAC Address Filtering สำหรับ Cisco EPC2425

  1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.0.1 คลิกเมนู Setup จะขึ้น Popup ขึ้นมา ให้พิมพ์ Username = admin / Password = W2402 > และคลิกที่ปุ่ม OK
  2. คลิก Setup
  3. ที่หัวข้อ Advance Settings : ให้คลิก MAC Address Filtering
  4. จะเข้าสู่หน้าตั้งค่า MAC Filtering
  5. สามารถตั้งค่า Block Listed หรือ Pass Listed จากนั้น ให้ใส่ MAC Address และคลิก Add MAC Address

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การปิดฟังก์ชัน Wireless แบบชั่วคราว สำหรับ Cisco EPC2425 การตั้งค่า WDS สำหรับ Cisco EPC2425 การตั้งค่า Dynamic DNS สำหรับ Cisco EPC2425