การใช้งาน 4G Pocket WiFi ผ่าน Wi-Fi

  1. กดปุ่ม Power [เปิดเครื่อง] ค้างไว้จนกระทั่งไฟกระพริบขึ้นมาทั้ง 4 ดวง แล้วปล่อยปุ่ม Power [เปิดเครื่อง]
  2. เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ 4G Pocket WiFi
  3. หากใช้เครื่อง iPhone ให้ไปที่ การตั้งค่า [Settings] > เลือก Wi-Fi [Wi-Fi]
  4. แตะเปิด Wi-Fi และเชื่อมต่อสัญญาณ true_pocketwifi_4F1B
  5. หน้าจอจะให้กรอกรหัสผ่าน [Password] จากนั้นแตะ เข้าร่วม [Join]
  6. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ จะมีเครื่องหมายถูกกำกับหน้าชื่อ Wi-Fi ทดสอบใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ทันที
  7. ที่อุปกรณ์ 4G Pocket WiFi ไฟดวงที่ 1 (สัญญาณโทรศัพท์) จะกระพริบ ถ้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนั้นมีการใช้งาน Internet ถ้าไม่มีการใช้งาน Internet ไฟจะปรากฏค้าง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก