การตั้งค่า 4G Pocket WiFi ผ่าน Wi-Fi

 1. กดปุ่ม Power ค้างไว้จนกระทั่งไฟกระพริบขึ้นมาทั้ง 4 ดวง แล้วปล่อยปุ่ม Power
 2. เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ 4G Pocket WiFi หากใช้เครื่อง iPhone ให้ไปที่ การตั้งค่า [Settings] > เปิด Wi-Fi
 3. เชื่อมต่อสัญญาณ true_pocketwifi_4F1B
 4. หน้าจอจะให้กรอกรหัสผ่าน [Password] จากนั้นแตะ เข้าร่วม [Join]
 5. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ จะมีเครื่องหมายถูกกำกับหน้าชื่อ Wi-Fi
 6. ที่อุปกรณ์มือถือ กลับมาหน้าจอหลัก เลือก Safari [Safari] /หรือบราวเซอร์อื่น
 7. พิมพ์ 192.168.1.1 จากนั้นที่แป้นพิมพ์กด Go/หรือ Enter
 8. จะปรากฏหน้าจอหลักของ 4G Pocket Wi-Fi กรอกข้อมูลดังนี้
  • Username = admin (ตัวพิมพ์เล็ก)
  • Password = password (ตัวพิมพ์เล็ก)
  • จากนั้นแตะปุ่ม Sign In
 9. จะปรากฏหน้าจอ ขอบคุณที่เลือกใช้งาน 4G Pocket Wi-Fi > ให้เลือก Skip เพื่อข้ามหน้าจอนี้
 10. จะปรากฏหน้าจอ Configure Main Page ขึ้นมา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก