การตั้งค่า 4G Pocket WiFi ผ่านสาย USB บน Windows 7

 1. กดปุ่ม Power [เปิดเครื่อง]
 2. กดปุ่มค้างไว้จนกระทั่งไฟกระพริบขึ้นมาทั้ง 4 ดวง แล้วปล่อยปุ่ม
 3. เตรียมอุปกรณ์สาย USB (ฝั่งเชื่อมอุปกรณ์จะเป็น Micro USB / ฝั่งเชื่อมคอมพิวเตอร์จะเป็น USB)
 4. เชื่อมต่อสายฝั่ง Micro USB เข้ากับอุปกรณ์ 4G Pocket WiFi
 5. สายฝั่ง USB เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
 6. ที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะปรากฎ Installing device driver software
 7. รอสักครู่ จะปรากฏหน้าจอ Select a location for Network (เลือกลักษณะการเชื่อมต่อ) โดยจะให้เลือกว่าอุปกรณ์เครือข่ายที่เชื่อมต่อ Internet ได้ จะกำหนดลักษณะความปลอดภัยแบบใด (Home network /Public network)
 8. การ Configure อุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์ Windows 7
 9. พิมพ์ URL = 192.168.1.1 แล้วกด Enter > จะปรากฏหน้าจอ Main Page ของ 4G Pocket WiFi
 10. กรอกข้อมูลดังนี้
  • Username = admin (ตัวพิมพ์เล็ก)
  • Password = password (ตัวพิมพ์เล็ก)
  • จากนั้นแตะปุ่ม Sign In
 11. จะปรากฏหน้าจอ ขอบคุณที่เลือกใช้งาน 4G Pocket WiFi ขึ้นมา
 12. เลือก Skip เพื่อข้ามหน้าจอนี้ไป เนื่องจากตัวอุปกรณ์มีการตั้งค่าโดย TRUE มาให้อยู่แล้ว
 13. จะปรากฏหน้าจอ Configure Main Page ขึ้นมา
 14. ถ้าต้องการออกจากหน้านี้ให้คลิก Logout > จะกลับมาที่หน้าจอ Main Page อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก