การใช้งาน 4G Pocket WiFi ผ่าน USB บน Windows 7

การเตรียมอุปกรณ์

 1. เริ่มต้นการใช้งานโดยจัดเตรียมอุปกรณ์ 4G Pocket WiFi
 2. ด้านซ้ายมือของอุปกรณ์ คือ ช่องสำหรับเปิดฝาเครื่อง
 3. เปิดฝาเครื่อง แล้วดึงแบตเตอรี่ออกจะพบข้อมูลดังนี้
 4. สติ๊กเกอร์หลังเครื่อง
  • Model name [ชื่อ] : 4G Pocket WiFi
  • SSID [ชื่อเครือข่าย] : true_pocketwifi_4F1B (แตกต่างกันในแต่ละเครื่อง)
  • Password [รหัสผ่าน] : 73189089
  • MAC [ค่า Wi-Fi Mac Address] : 60:EF:xx:62:4F:1B
  • IMEI [หมายเลขอุปกรณ์] : 35194907xxx9089
 5. สติ๊กเกอร์ที่ฝาครอบ
  • SSID [ชื่อเครือข่าย] : true_pocketwifi_4F1B (แตกต่างกันในแต่ละเครื่อง)
  • Password [รหัสผ่าน] : 73189089
  • IMEI [หมายเลขอุปกรณ์] : 35194907xxx9089
 6. ใส่ SIM Card (ขนาด micro SIM) โดยช่องใส่ SIM จะอยู่ขวามือ ช่องซ้ายมือจะเป็นช่องสำหรับใส่ Micro SD Card
 7. ใส่แบตเตอรี่แล้วปิดฝาหลัง
 8. กดปุ่ม Power [เปิดเครื่อง]
 9. กดปุ่มค้างไว้จนกระทั่งไฟกระพริบขึ้นมาทั้ง 4 ดวง แล้วปล่อยปุ่ม Power [เปิดเครื่อง] โดยสถานะไฟแต่ละดวงมีดังนี้
  • การจับสัญญาณโทรศัพท์
  • การกระจายสัญญาณ Wi-Fi
  • แจ้งเตือน SMS
  • สถานะแบตเตอรี่
 10. รอสักครู่ ไฟจะเป็นสีเขียวทั้ง 4 ดวงแล้วจะดับไป
 11. เมื่อไฟติดขึ้นมาใหม่ จะติดเพียงดวงสุดท้าย คือ แบตเตอรี่ หมายถึง กำลังเริ่มต้นทำงาน และจับสัญญาณ
 12. จากนั้นไฟดวงที่ 2 (Wi-Fi) จะเป็นสีเขียว แต่ไฟดวงแรก (สัญญาณโทรศัพท์) จะยังเป็นสีแดง เนื่องจากกำลังจับสัญญาณโทรศัพท์อยู่
 13. รอสักครู่ ไฟดวงที่ 1, 2 และ 4 จะเป็นสีเขียวค้าง หมายถึง พร้อมใช้งานแล้ว ไฟดวงที่ 3 (SMS) จะปรากฏต่อเมื่อมี SMS เข้ามาแต่ยังไม่ได้เปิดอ่าน

การเชื่อมต่อบนคอมพิวเตอร์ Windows 7

 1. เตรียมอุปกรณ์สาย USB (ฝั่งเชื่อมอุปกรณ์จะเป็น Micro USB / ฝั่งเชื่อมคอมพิวเตอร์จะเป็น USB)
 2. เชื่อมต่อสายฝั่ง Micro USB เข้ากับอุปกรณ์ 4G Pocket WiFi 
 3. สายฝั่ง USB เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
 4. ที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะปรากฎ Installing device driver software *จะปรากฏเฉพาะการเชื่อมต่อครั้งแรกเท่านั้น*
 5. รอสักครู่ จะปรากฏหน้าจอ Select a location (เลือกลักษณะการเชื่อมต่อ) โดยจะให้เลือกว่าอุปกรณ์เครือข่ายที่เชื่อมต่อ Internet ได้ จะกำหนดลักษณะความปลอดภัยแบบใด (Home network/ Public network)
 6. ที่อุปกรณ์ 4G Pocket WiFi
  • ไฟดวงที่ 1 (สัญญาณโทรศัพท์) จะกระพริบ ถ้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนั้นมีการใช้งาน Internet (ถ้าไม่มีการใช้งาน Internet ไฟจะปรากฏค้าง)
  • ไฟดวงที่ 4 (แบตเตอรี่) จะปรากฏเป็นกระพริบเขียว และแดง สลับกัน (เนื่องจากทำการชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยในตัวเอง) จนกว่าแบตเตอรี่จะเต็มแล้วจะปรากฎเป็นสีเขียวค้าง
 7. เปิด Internet Browser แล้วทดสอบใช้งาน Internet

การตรวจสอบการเชื่อมต่อบนคอมพิวเตอร์ Windows 7

 1. ที่คอมพิวเตอร์เข้า Start > Control Panel
 2. จะเข้าสู่หน้าจอ Control Panel > เลือก Network and Sharing Center
 3. จะพบหน้าจอการเชื่อมต่ออยู่
 4. หรือด้านล่างขวามือของหน้าจอคอมพิวเตอร์ นำเม้าส์ไปวางไว้ที่รูปคอมพิวเตอร์ (ที่มีสายเชื่อมต่อ) ก็จะขึ้นชื่อการเชื่อมต่อเช่นกัน
 5. หรือใช้เม้าส์คลิกที่รูปคอมพิวเตอร์ (ที่มีสายเชื่อมต่อ) แล้วคลิกที่ Open Network and Sharing Center ก็จะปรากฏหน้าจอการเชื่อมต่อเหมือนเข้าผ่าน Control Panel เช่นเดียวกัน
 6. ถ้าต้องการกำหนดค่าต่างๆ ในหน้า Network and Sharing Center ให้คลิก Change adapter settings
 7. จะปรากฏข้อมูลการเชื่อมต่อต่าง ๆ ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
 8. ถ้าต้องการดูข้อมูลสถานการณ์เชื่อมต่อ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่การเชื่อมต่อนี้ จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูล รายละเอียดสถานะการเชื่อมต่อขึ้นมา หรือหากต้องการดูข้อมูลเพิ่ม คลิกปุ่ม Details
 9. จะพบข้อมูลเช่น IP address, MAC Address เป็นต้น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก