การติดตั้ง Aircard 4G MAX SURF 100Mbps กับ Macintosh

  1. เสียบอุปกรณ์เข้ากับช่อง USB ที่ Macintosh
  2. ตรวจสอบที่หน้าจอจะพบ Drive Max Surf 100Mbps ดับเบิ้ลคลิกจะพบ Max Surf 100Mbps.mpkg ให้ดับเบิ้ลคลิกอีกครั้ง
  3. คลิก Continue
  4. คลิก Install
  5. หากมีการตั้งรหัส User ไว้ ให้ใส่รหัสก่อน
  6. ติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้กด Close
  7. ระบบจะเปิดหน้าแรกของโปรแกรม Air Card ขั้นมาโดยอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานได้ทันที
  8. สามารถใช้งาน Internet ได้ทันที

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก