ข้อแตกต่างระหว่าง 4G CAR WiFi รุ่น 5 Users และรุ่น 10 Users

 1. วัสดุชิ้นงาน
  • รุ่น 5 Users : ตัวเครื่องจะเป็นผิวด้าน
  • รุ่น 10 Users : ตัวเครื่องจะเป็นผิวมันวาว
 2. ตัวเครื่องด้านหน้า
  • รุ่น 5 Users : จะมีสัญลักษณ์ QR Code
  • รุ่น 10 Users : จะมีสัญลักษณ์ Wi-Fi certified
 3. ตัวเครื่องด้านหลัง
  • รุ่น 5 Users : ตรงกลางจะไม่มี Logo แสดง (เนื่องจากทาง TRUE เป็นผู้สั่งผลิตเอง) ด้านล่างจะมีฉลากข้อมูลเครือข่ายแจ้งปกติ
  • รุ่น 10 Users : ตรงกลางจะมี Logo HUAWEI แสดง (เนื่องจาก HUAWEI เป็นผู้ผลิต) ด้านล่างจะมีฉลากข้อมูลเครือข่ายแจ้งปกติ
 4. ฝาหน้า (บริเวณช่องใส่ SIM Card)
  • รุ่น 5 Users : มีช่อง Micro USB สำหรับใช้ไฟปกติ (นอกเหนือจากไฟที่จุดบุหรี่ในรถยนต์) และแชร์อินเตอร์เน็ตผ่าน USB ได้, ปุ่ม Reset จำเป็นจะต้องหาเข็มกดเข้าไป, ไม่มีฉลากข้อมูลเครือข่าย
  • รุ่น 10 Users : ปุ่ม Reset สามารถใช้นิ้วกดได้, มีฉลากข้อมูลเครือข่าย, ไม่มีช่อง Micro USB
 5. การ Config ค่าต่างๆ
  • รุ่น 5 Users : Config โดยเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จากนั้นไปที่ Browser และพิมพ์ http://192.188.1.1 (User = admin / Password = password)
  • รุ่น 10 Users : ต้อง Config ผ่าน App Huawei HiLink เท่านั้น
 6. การใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟ
  • รุ่น 5 Users : ใช้ไฟเลี้ยงจากที่จุดบุหรีในรถยนต์  และใช้สาย USB เชื่อมต่อกับ Adaptor และเสียบกับปลั๊กไฟทั่วไปได้
  • รุ่น 10 Users : ใช้ไฟเลี้ยงจากที่จุดบุหรีในรถยนต์เท่านั้น (ไม่มีช่องเสียบ USB)
 7. การใช้งานทั่วไป
  • รุ่น 5 Users : ระหว่างเสียบใช้ไฟจากที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ สามารถใช้สาย Micro USB เสียบระหว่าง รุ่น 5 Users กับ Computer เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ตผ่าน USB ได้
  • รุ่น 10 Users : ไม่มีช่องเสียบสาย Micro USB จึงแชร์อินเตอร์เน็ตผ่านสาย USB ไม่ได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก